Søk i register

KulturminneDatering

hvilken epoke eller periode kulturminnet stammer fra 

Oppdatert: 07.04.2022
Status: Gyldig
Viser 1 - 50 av 66 treff

Kodeliste

1500 tallet, andre kvartal, etterreformatorisk tid
152

Gyldig

1500 tallet uspesifisert, etterreformatorisk tid
150

Gyldig

Etterreformatorisk tid før 1650
155

Gyldig

1500 tallet, tredje kvartal
153

Gyldig

1500 tallet, fjerde kvartal
154

Gyldig

1600 tallet, første kvartal
161

Gyldig

1600-tallet uspesifisert
160

Gyldig

Beskrivelse mangler.
165

Gyldig

1600 tallet, andre kvartal
162

Gyldig

1600 tallet, tredje kvartal
163

Gyldig

1600 tallet, fjerde kvartal
164

Gyldig

1700 tallet, første kvartal
171

Gyldig

1700-tallet uspesifisert
170

Gyldig

Beskrivelse mangler.
175

Gyldig

1700 tallet, andre kvartal
172

Gyldig

1700 tallet, tredje kvartal
173

Gyldig

1700 tallet, fjerde kvartal
174

Gyldig

1800 tallet, første kvartal
181

Gyldig

1800-tallet uspesifisert
180

Gyldig

Beskrivelse mangler.
185

Gyldig

1800 tallet, andre kvartal
182

Gyldig

1800 tallet, tredje kvartal
183

Gyldig

1800 tallet, fjerde kvartal
184

Gyldig

1900 tallet, første kvartal
191

Gyldig

1900-tallet uspesifisert
190

Gyldig

1900 tallet, andre kvartal
192

Gyldig

Beskrivelse mangler.
197

Gyldig

1900 tallet, tredje kvartal
193

Gyldig

1900 tallet, fjerde kvartal
194

Gyldig

2000 tallet, første kvartal
201

Gyldig

2000-tallet uspesifisert
200

Gyldig

ca 1800-500 f.kr. (nh) (Kilde: Ordnøkkelen)
30

Gyldig

Beskrivelse mangler.
72

Gyldig

Beskrivelse mangler.
31

Gyldig

Gjelder nyere samiske kulturminner og skipsvrak
63

Gyldig

Beskrivelse mangler.
41

Gyldig

Beskrivelse mangler.
21

Gyldig

Beskrivelse mangler.
100

Gyldig

ca 400-570 i Norge (nh) (Kilde: Ordnøkkelen)
44

Gyldig

Beskrivelse mangler.
196

Gyldig

Beskrivelse mangler.
195

Gyldig

Beskrivelse mangler.
0

Gyldig

Beskrivelse mangler.
42

Gyldig

Beskrivelse mangler.
52

Gyldig

Beskrivelse mangler.
10

Gyldig

ca 500 f.Kr.-ca 1050 e.Kr i Norden (Kilde: Ordnøkkelen)
40

Gyldig

Beskrivelse mangler.
73

Gyldig

ca 570-800 i norge (nh) (Kilde: Ordnøkkelen)
46

Gyldig

ca 1050-1537 (evt. 1500) i Norge. For Europa forøvrig brukes ofte middelalder om perioden 500-1500 (Kilde: Ordnøkkelen)
50

Gyldig

ca år 0-400 i Norden (Kilde: Ordnøkkelen)
43

Gyldig

Viser 1 - 50 av 66 treff