Search register

RisikoklasseEtterTypeVirksomhet

Sammenstiller subset av virksomhetstyper med predefinert risikoklasse 

Updated: 13/08/2019
Status: Submitted
Showing 51 - 64 of 64 hits

Codelist

Predefinert risikoklasse for byggverk med type virksomhet definert som: Skole
RKL3

Submitted

Predefinert risikoklasse for byggverk med type virksomhet definert som: Skur
RKL1

Submitted

Predefinert risikoklasse for byggverk med type virksomhet definert som: Sprengstoffindustri
RKL2

Submitted

Predefinert risikoklasse for byggverk med type virksomhet definert som: Studentbolig
RKL4

Submitted

Predefinert risikoklasse for byggverk med type virksomhet definert som: Sykehjem
RKL6

Submitted

Predefinert risikoklasse for byggverk med type virksomhet definert som: Sykehus
RKL6

Submitted

Predefinert risikoklasse for byggverk med type virksomhet definert som: Teaterlokale
RKL5

Submitted

Predefinert risikoklasse for byggverk med type virksomhet definert som: Trafikkterminal
RKL5

Submitted

Predefinert risikoklasse for byggverk med type virksomhet definert som: Trafo eller fordelingsstasjon
RKL2

Submitted

Predefinert risikoklasse for byggverk med type virksomhet definert som: Transittmottak
RKL6

Submitted

Predefinert risikoklasse for byggverk med type virksomhet definert som: Trelastopplag
RKL1

Submitted

Predefinert risikoklasse for byggverk med type virksomhet definert som: Tribuneanlegg for mer enn 150 personer
RKL5

Submitted

Predefinert risikoklasse for byggverk med type virksomhet definert som: Turisthytte
RKL6

Submitted

Predefinert risikoklasse for byggverk med type virksomhet definert som: Vandrerhjem
RKL6

Submitted

Showing 51 - 64 of 64 hits