Selvbetjente hytter

Status: Submitted

Definition: Predefinert risikoklasse for byggverk med type virksomhet definert som: Selvbetjente hytter

Updated: 13.08.2019
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: RKL4