Search register

TEK17

Inneholder kodelister knyttet til TEK17 

Updated: 01/03/2019
Status: Submitted
Showing 1 - 2 of 2 hits

Sammenstiller subset av virksomhetstyper med predefinert risikoklasse

Norwegian Building Authority

Code value

Kodelister for trapp til bruk i DrømmeTEK

Norwegian Building Authority

Register

Showing 1 - 2 of 2 hits