Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone

Status: Submitted
Updated: 12.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 6