Kombinerte formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone

Status: Submitted
Updated: 03.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: VK