Angitt formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone kombinert med andre angitte hovedformål

Status: Submitted
Updated: 03.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: VAA