LNFR-areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag

Status: Submitted
Updated: 03.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: LNFR