Nødvendige bygg og anlegg for grav- og urnelund

Status: Submitted
Updated: 02.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: BGU