Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål

Status: Submitted
Updated: 02.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: BAA