Search register

Plansak

Inneholder kodelister som brukes i plansaker 

Updated: 07/05/2020
Status: Submitted
Showing 1 - 7 of 7 hits

Hensynskategori for digitale planbestemmelser

Norwegian Building Authority

Code value

Norwegian Building Authority

Code value

Norwegian Building Authority

Code value

Norwegian Building Authority

Code value

Forkortelser til arealformålsnavn, kalt feltnavn i reguleringsplanen eller områdenavn i kommuneplan, som kan brukes både på kommuneplannivå og reguleringsplannivå.

Norwegian Building Authority

Code value

Utfall for plansaker, til bruk i sjekklister for plan

Norwegian Building Authority

Code value

Norwegian Building Authority

Code value

Showing 1 - 7 of 7 hits