Search register

Plansak

Inneholder kodelister som brukes i plansaker 

Updated: 07/05/2020
Status: Submitted
Showing 1 - 10 of 10 hits

Forkortelser til arealformålsnavn, kalt feltnavn i reguleringsplanen eller områdenavn i kommuneplan, som kan brukes både på kommuneplannivå og reguleringsplannivå.

Norwegian Building Authority

Code value

Dokumenttyper for plansaker etter Arkivlett versjon 2

Norwegian Building Authority

Code value

Hensynskategori for digitale planbestemmelser

Norwegian Building Authority

Code value

Norwegian Building Authority

Code value

Norwegian Building Authority

Code value

Norwegian Building Authority

Code value

Norwegian Building Authority

Code value

Norwegian Building Authority

Code value

Utfall for plansaker, til bruk i sjekklister for plan

Norwegian Building Authority

Code value

Kodeliste for tillatte vedlegg i planforslag

Norwegian Building Authority

Code value

Showing 1 - 10 of 10 hits