Avleiing av overvatn

Status: Submitted

Definition: Løyvet blir gjeve på vilkår av at avleiing av overvatn blir vareteke. Plan for handtering av overvatn må sendast inn.

Updated: 17.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 8.6