Alternativ løysing for tilkomst

Status: Submitted

Definition: Løyvet blir gjeve på vilkår av at tilkomsten kan løysast på annan måte.

Updated: 17.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 7.9