Varetaking av tilkomst

Status: Submitted

Definition: Rammeløyvet blir gjeve på vilkår av at ein varetek følgjande for tilkomsten til tomta: [Saksbehandlar fyller ut.]

Updated: 17.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 7.7