Høgdesystem for kotepåføring

Status: Submitted

Definition: Løyvet blir gjeve under føresetnad av at kotehøgder viste på teikningane er oppgjevne i følgjande høgdesystem: [Saksbehandlar fyller ut.]

Updated: 17.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 7.12