Utsetjing av opparbeidingsplikt for avløp

Status: Submitted

Definition: Utsetjing av plikta til å opparbeide avløp er gjeve på følgjande vilkår: [Saksbehandlar fyller ut.]

Updated: 17.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 6.9