Økonomisk tryggleik for opparbeiding av vassforsyning

Status: Submitted

Definition: Det må stillast økonomisk tryggleik for opparbeiding av vassforsyning.

Updated: 17.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 6.16