Tinglyst erklæring for utsetjing av opparbeidingsplikta for avløp

Status: Submitted

Definition: Det må avgjevast ei tinglyst erklæring for utsetjing av opparbeidingsplikta for avløp. Denne må innehalde føresetnadene.

Updated: 17.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 6.10