Godkjenning frå Arbeidstilsynet

Status: Submitted

Definition: Før igangsetjingsløyve kan gjevast, skal godkjenning frå Arbeidstilsynet liggje føre.

Updated: 17.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 5.2