Dispensasjon frå krav om tilfluktsrom

Status: Submitted

Definition: Før igangsetjingsløyve kan gjevast, skal dispensasjon frå krav om utbygging av tilfluktsrom liggje føre. Dispensasjon blir gjeve av Sivilforsvaret.

Updated: 17.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 5.18