Krav til rekkjefølgje

Status: Submitted

Definition: Før [...] kan gjevast, må [...] vere i orden. [Saksbehandlar fyller ut]

Updated: 17.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 3.7