Justering av eigedomsgrenser

Status: Submitted

Definition: Eigedomsgrensene må justerast i samsvar med reguleringsplanen, og eigar må sende inn ein rekvisisjon om oppmålingsforretning.

Updated: 17.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 3.56