Opparbeiding av fellesareal

Status: Submitted

Definition: Fellesareal skal vere opparbeidde før [Saksbehandlar fyller ut.]

Updated: 17.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 3.41