Dispensasjon frå byggjeforbod langs sjø og vassdrag

Status: Submitted

Definition: Dispensasjon frå byggjeforbod langs sjø og vassdrag er innvilga på følgjande vilkår: [Saksbehandlar fyller ut.]

Updated: 17.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 3.32