Tilknyting til fjernvarme

Status: Submitted

Definition: Tiltaket må koplast til fjernvarmeanlegg.

Updated: 17.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 3.10