Førebyggje vassinnsig, ras eller utgliding av grunn

Status: Submitted

Definition: Tiltak som må utførast for å førebyggje vassinnsig, ras eller utgliding av grunn, må sendast inn som eigen søknad.

Updated: 17.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 18.9