Tiltak på annan manns grunn

Status: Submitted

Definition: Det må sendast inn ein eigen byggjesøknad for tiltak som skal utførast på annan manns grunn.

Updated: 17.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 18.8