Sikringstiltak på byggjeplassen

Status: Submitted

Definition: Følgjande sikringstiltak må setjast i verk på byggjeplassen: [Saksbehandlar fyller ut.]

Updated: 17.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 18.7