Mellombels tiltak

Status: Submitted

Definition: Mellombels tiltak kan godkjennast for maksimalt to år. Det må meldast inn til kommunen når det mellombelse tiltaket er fjerna. Frist for fjerning av tiltaket er [Saksbehandlar fyller ut.]

Updated: 17.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 18.6