Betaling av gebyr

Status: Submitted

Definition: Byggjesaksgebyret må betalast før igangsetjingsløyve kan gjevast.

Updated: 17.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 18.5