Arbeid med skorstein

Status: Submitted

Definition: Det må sendast inn ein eigen søknad til kommunen der det blir skildra korleis og kvifor det er behov for å nytte nabovegg og/eller -tak for å feste pipe.

Updated: 17.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 18.11