Tiltaksklassar

Status: Submitted

Definition: Tiltaksklasse for ansvarsområde for [...] må setjast til [...] Ny erklæring om ansvarsrett må sendast inn. [Saksbehandlar fyller ut.]

Updated: 17.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 17.9