Krav om uavhengig kontroll

Status: Submitted

Definition: Det må gjennomførast uavhengig kontroll av følgjande fagområde: [Saksbehandlar fyller ut.]

Updated: 17.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 17.8