Gjennomføringsplan og erklæringar om ansvar

Status: Submitted

Definition: Det må sendast inn ein ny gjennomføringsplan der det er samsvar mellom erklæringar om ansvarsrett og gjennomføringsplanen.

Updated: 17.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 17.10