Vilkår knytte til parkering

Status: Submitted

Definition: Dispensasjon frå krav til parkering er på følgjande vilkår: [Saksbehandlar fyller ut.]

Updated: 17.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 15.9