Varetaking av utvalde naturtypar

Status: Submitted

Definition: Løyvet blir gjeve på vilkår av at det blir gjennomført følgjande tiltak for å ta vare på råka naturtype(-ar): [Saksbehandlar fyller ut.]

Updated: 17.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 13.8