Krav om samanføying

Status: Submitted

Definition: Før ferdigattest kan gjevast, skal følgjande parsellar samanføyast: [Saksbehandlar fyller ut.]

Updated: 17.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 12.13