Krav om oppmålingsforretning

Status: Submitted

Definition: Før arbeida blir sette i gang, skal det gjennomførast ei oppmålingsforretning.

Updated: 17.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 12.12