Vilkår for unntak frå TEK

Status: Submitted

Definition: Unntak frå TEK er godkjent på følgjande vilkår: [Saksbehandlar fyller ut.]

Updated: 17.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.86