Avledning av overvann

Status: Submitted

Definition: Tilatelsen innvilges på vilkår av at avledning av overvann blir ivaretatt. Plan for overvannshåndtering må sendes inn.

Updated: 14.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 8.6