Tilkytning til offentlig avløp

Status: Submitted

Definition: Tillatelsen innvilges på vilkår av at tomta tilknyttes offentlig avløp.

Updated: 14.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 8.2