Alternativ løsning for adkomst

Status: Submitted

Definition: Tillatelsen innvilges på vilkår av at adkomsten kan løses på annen måte.

Updated: 14.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 7.9