Ivaretagelse av adkomst

Status: Submitted

Definition: Rammetillatelsen innvilges på vilkår av at følgende ivaretas for adkomsten til tomta: [Saksbehandler fyller ut.]

Updated: 14.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 7.7