Høydesystem for koteangivelse

Status: Submitted

Definition: Tillatelsen innvilges under forutsetning av at kotehøyder vist på tegningene er oppgitt i følgende høydesystem: [Saksbehandler fyller ut.]

Updated: 14.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 7.12