Økonomisk sikkerhet for opparbeidelse av vei

Status: Submitted

Definition: Det må stilles økonomisk sikkerhet for opparbeidelse av vei.

Updated: 14.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 6.6