Tinglyst erklæring for utsettelse av opparbeidelsesplikten for vei

Status: Submitted

Definition: Det må avgis en tinglyst erklæring for utsettelse av opparbeidingsplikten for vei. Denne må inneholde forutsetningene.

Updated: 14.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 6.5