Utsettelse av opparbeidelsesplikt for vannforsyning

Status: Submitted

Definition: Utsettelse av plikten til å opparbeide vannforsyning er innvilget på følgende vilkår: [Saksbehandler fyller ut.]

Updated: 14.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 6.14