Økonomisk sikkerhet for opparbeidelse av avløp

Status: Submitted

Definition: Det må stilles økonomisk sikkerhet for opparbeidelse av avløp.

Updated: 14.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 6.11