Tinglyst erklæring for utsettelse av opparbeidelsesplikten for avløp

Status: Submitted

Definition: Det må avgis en tinglyst erklæring for utsettelse av opparbeidingsplikten for avløp. Denne må inneholde forutsetningene.

Updated: 14.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 6.10